GROUP

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG -HÀ NỘI

STT Hành trình Số chỗ Chuyến đi Ngày đi Chuyến về Ngày về  Gía bán 
1 HANDADHAN 25 VN173 18/4/2019 VN162 21/4/2019    2,820,000
2 HANDADHAN 25 VN173 3/5/2019 VN162 6/5/2019    2,975,000
3 HANDADHAN 25 VN173 17/5/2019 VN162 20/5/2019    2,975,000
4 HANDADHAN 25 VN173 30/5/2019 VN162 2/6/2019    3,351,000
5 HANDADHAN 25 VN173 7/6/2019 VN162 10/6/2019    3,730,000
6 HANDADHAN 25 VN173 21/6/2019 VN162 24/6/2019    3,730,000
7 HANDADHAN 25 VN173 28/6/2019 VN162 1/7/2019    3,730,000
8 HANDADHAN 25 VN173 5/7/2019 VN162 8/7/2019    3,730,000
9 HANDADHAN 25 VN173 18/7/2019 VN162 21/7/2019    3,730,000
10 HANDADHAN 25 VN173 26/7/2019 VN162 29/7/2019    3,730,000
11 HANDADHAN 25 VN173 2/8/2019 VN162 5/8/2019    2,971,000
12 HANDADHAN 25 VN173 16/8/2019 VN162 19/8/2019    2,971,000
13 HANDADHAN 25 VN173 23/8/2019 VN162 26/8/2019    2,971,000
14 HANDADHAN 25 VN173 6/9/2019 VN162 9/9/2019    2,916,000
15 HANDADHAN 25 VN173 13/9/2019 VN162 16/9/2019    2,916,000
16 HANDADHAN 25 VN173 26/9/2019 VN162 29/9/2019    2,751,000
               

HÀ NỘI - PHÚ QUỐC -HÀ NỘI

STT Hành trình Số chỗ Chuyến đi Ngày đi Chuyến về Ngày về  Gía bán 
1 HANPQCHAN 25 VN1237 18/4/2019 VN1232 4/21/2019        4,320,000
2 HANPQCHAN 25 VN1237 17/5/2019 VN1236 5/20/2019        4,805,000
3 HANPQCHAN 25 VN1237 25/5/2019 VN1232 5/28/2019        4,530,000
4 HANPQCHAN 25 VN1237 19/6/2019 VN1232 6/22/2019        5,080,000
5 HANPQCHAN 25 VN1237 26/6/2019 VN1232 6/29/2019        5,080,000
6 HANPQCHAN 25 VN1237 29/6/2019 VN1232 7/2/2019         5,080,000
7 HANPQCHAN 25 VN1237 17/7/2019 VN1232 7/20/2019         5,080,000
8 HANPQCHAN 25 VN1237 24/7/2019 VN1232 7/27/2019         5,080,000
9 HANPQCHAN 25 VN1237 27/7/2019 VN1232 7/30/2019         5,080,000
10 HANPQCHAN 25 VN1237 15/8/2019 VN1232 8/18/2019        4,310,000
11 HANPQCHAN 25 VN1237 22/8/2019 VN1232 8/25/2019        4,530,000
12 HANPQCHAN 25 VN1237 28/8/2019 VN1232 8/31/2019        4,530,000
13 HANPQCHAN 25 VN1237 18/9/2019 VN1232 9/21/2019        4,200,000
14 HANPQCHAN 25 VN1237 25/9/2019 VN1232 9/28/2019        4,420,000
15 HANPQCHAN 25 VN1237 28/9/2019 VN1232 10/1/2019        4,420,000

 

HÀ NỘI - NHA TRANG-HÀ NỘI

STT Hành trình Số chỗ Chuyến đi Ngày đi Chuyến về Ngày về  Gía bán 
1 HANCXRHAN 25 VN1563 16/5/2019 VN1556 5/19/2019          3,848,000
2 HANCXRHAN 25 VN1563 30/5/2019 VN1556 6/2/2019          4,563,000
3 HANCXRHAN 25 VN1563 6/6/2019 VN1556 6/9/2019          5,080,000
4 HANCXRHAN 25 VN1563 20/6/2019 VN1556 6/23/2019          5,080,000
5 HANCXRHAN 25 VN1563 11/7/2019 VN1556 7/14/2019          5,080,000
6 HANCXRHAN 25 VN1563 25/7/2019 VN1556 7/28/2019          5,080,000
7 HANCXRHAN 25 VN1563 1/8/2019 VN1556 8/4/2019          4,046,000
8 HANCXRHAN 25 VN1563 22/8/2019 VN1556 8/25/2019          3,848,000
9 HANCXRHAN 25 VN1563 5/9/2019 VN1556 9/8/2019          3,936,000
10 HANCXRHAN 25 VN1563 26/9/2019 VN1556 9/29/2019          3,738,000
               

 

HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH -HÀ NỘI

STT Hành trình Số chỗ Chuyến đi Ngày đi Chuyến về Ngày về  Gía bán 
1 HANSGNHAN 25 VN233 4/12/2019 VN236 4/15/2019    3,935,000
2 HANSGNHAN 25 VN233 4/26/2019 VN236 4/29/2019    3,935,000
3 HANSGNHAN 25 VN233 5/10/2019 VN236 5/13/2019    4,045,000
4 HANSGNHAN 25 VN233 5/23/2019 VN236 5/26/2019    4,145,000
5 HANSGNHAN 25 VN233 6/13/2019 VN236 6/16/2019    5,080,000
6 HANSGNHAN 25 VN233 6/21/2019 VN236 6/24/2019    5,080,000
7 HANSGNHAN 25 VN233 7/12/2019 VN236 7/15/2019    5,080,000
8 HANSGNHAN 25 VN233 7/26/2019 VN236 7/29/2019    5,080,000
9 HANSGNHAN 25 VN233 8/10/2019 VN236 8/13/2019    4,090,000
10 HANSGNHAN 25 VN233 8/24/2019 VN236 8/27/2019    3,870,000
11 HANSGNHAN 25 VN233 9/6/2019 VN236 9/9/2019    4,310,000
12 HANSGNHAN 25 VN233 9/20/2019 VN236 9/23/2019    4,035,000